Boeken van Léon Biezeman

Appzurt, 2016

In dit boek staan veel leuke feitjes en weetjes over dyslexie. Wat is dyslexie nu eigenlijk? En met dit boek wil Léon Biezeman laten zien tegen welke problemen met dyslexie hij zelf is aangelopen.
Bij kinderen, maar ook bij volwassenen met dyslexie gaat het lezen en schrijven niet automatisch. Ze kunnen wel lezen en schrijven, het gaat alleen niet foutloos. Is dat niet appzurt?

 

 

 

 

Appzurt is te koop bij uw (internet)boekhandel

Schrijven met Dyslexie, 2010

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met dyslexie minder moeite hebben met deze beperking dan hun omgeving, maar dat er wel schroom is over het niet foutloos kunnen schrijven en lezen. Deze schroom kan mensen met dyslexie remmen, en dat is jammer. Vooral voor kinderen is het van belang te laten zien dat het wel mogelijk is om hun ideeën, plannen en fantasie n op papier te zetten, ook al gebeurt dat niet foutloos.

 

 

 

Schrijven met dyslexie is te koop bij uw (internet)boekhandel

Leren met Dyslexie, 2007

deel 1, Onderzoek

Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Hierover werd een internet-enquête opgesteld, bestemd voor mensen met dyslexie. Dit boek brengt de resultaten van dit onderzoek in beeld. Er werd aan mensen met dyslexie gevraagd antwoord te geven op volgende vragen: Wat waren (in het verleden) de best behaalde resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? Welk onderdeel binnen de taalvakken leidde tot de beste resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? En wat was de reden van de goede resultaten?

 

Leren met dyslexie deel 1 is te koop bij uw (internet)boekhandel

Leren met Dyslexie, 2007

deel 2, reflexie

Dit boek interpreteert en trekt besluiten uit de onderzoeksresultaten van de internetenquête naar leren met dyslexie, verschenen in Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek.
Door de positieve benadering van dyslexie – er wordt onderzocht hoe mensen met dyslexie er toch in slagen te studeren – komt men tot nieuwe inzichten. Immers, als je weet wat goed gaat en versterkt wat goed gaat, kun je als dyslectisch kind bijvoorbeeld je gemiddelde cijfer opkrikken.

 

Leren met dyslexie deel 2 is te koop bij uw (internet)boekhandel

Handboek Dyslexie Compenseren, 2010 

Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof nu eenmaal vooral in de geschreven taal wordt aangeboden, heeft dyslexie wel degelijk een grote invloed op hun leven.

 

 

 

Handboek dyslexie compenseren is te koop bij uw (internet)boekhandel

Ruimte voor dyslexie, 2019

Eerder verschenen bij de Toorts, 1998

Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: ‘Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met dyslexie zijn een zeldzaamheid. (…) ik lees een boek nooit in één keer uit. Bij dit boek gebeurde dat wél. Het is gelukkig een doorleefd verhaal en geen wetenschappelijke studie. (…) Ik ben blij met een boek zoals dit.’

 

Ruimte voor dyslexie is te koop bij uw (internet)boekhandel